Xem Dự Án
Các câu hỏi
thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để xây dựng một trang web?

Từ 2 tháng hoặc 2 năm ..

Đùa thôi, các trang web có thể đa dạng về nội dung và độ phức tạp đến mức không thể trả lời ngay được nếu không biết chi tiết. Đừng lo lắng, tôi sẽ cung cấp cho bạn tiến trình ước tính cho cả công việc thiết kế và phát triển trước mỗi dự án.

Một trang web sẽ có giá bao nhiêu?

Mỗi dự án là khác nhau, vì vậy mỗi mức giá cũng khác nhau. Định giá của các trang web phụ thuộc vào loại công việc, dòng thời gian và độ phức tạp. Trước khi chúng tôi đồng ý về một dự án, tôi sẽ cung cấp cho bạn múc giá cho toàn dự án, thời gian ước tính và các giá có các chức năng khác nếu cần.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có trang web được thiết kế nhưng chỉ cần phát triển?

Không vấn đề gì. Bạn sẽ được khách hàng tuyệt với nhất thế kỷ nếu các thiết kế được chuẩn bị trong Figma và có Bộ Nhận Diện Thương Hiệu rõ ràng. Tôi không chấp nhận các tệp thiết kế web từ Photoshop.

Bạn có thể tạo hình minh họa, icon hoặc logo tùy chỉnh cho tôi không?

Hoàn toàn được, tuỳ thuộc vào nhu cầu mà tôi sẽ cho bạn một gói thiết kế thương hiệu cần thiết để đảm bảo về mặt mỹ thuật và thương hiệu.

Có bất kỳ chi phí bổ sung cho tôi?

Có những phí duy trì bắt buộc phải có, bao gồm:
1. Tên miền
2. Máy chủ
3. Hệ thống bán hàng (nếu có)

Hãy liên hệ với tôi để được biết thêm chi tiết tại hello@phamgiadigital.com

Tôi có thể liên hệ với bạn ngay cả khi bạn vắng mặt không?

Hoàn toàn được. Ngay cả khi tôi không có mặt để đảm nhận các dự án, tôi vẫn có thể giới thiệu bạn với những người khác và chỉ ra những nơi tốt để kiếm thiết kế và kỹ thuật viên chất lượng. Xin lưu ý rằng tôi có thể không phản hồi nhanh nếu đó là thời điểm bận rộn.

Quá trình sẽ như thế nào nếu chúng ta làm việc cùng nhau?

Đầu tiên, chúng tôi có một cuộc trò chuyện vui vẻ để quyết định những gì cần được xây dựng. Sau đó, tôi sẽ theo dõi đề xuất bao gồm chi phí ước tính, tiến trình và lộ trình từng bước. Mọi thứ sẽ rõ ràng và trung thực. Bạn sẽ không ngạc nhiên ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình hợp tác của tôi.

Chúng ta sẽ giao tiếp như thế nào trong suốt dự án?

Tôi sẽ thiết lập một không gian để chúng ta giao tiếp hàng ngày. Bạn sẽ nhận được cập nhật video thường xuyên thông qua toàn bộ dự án. Tôi sẽ cố gắng giữ cho các cuộc họp kéo dài ở mức tối thiểu. Điều này để đảm bảo công việc đầu ra chất lượng với giao tiếp hiệu quả, trung thực và kịp thời.

Chúng ta sẽ sử dụng những công cụ nào?

Figma về chiến lược và thiết kế. Webflow để phát triển. Máy dệt để cập nhật liên tục, hướng dẫn và đào tạo. Bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào bạn chọn để liên lạc về dự án.

Bạn đang ở đâu?

Tôi sống tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi đã có thể làm việc từ các khách hàng từ EU, mà còn cả Pháp và Úc. Vì chúng tôi giới hạn các cuộc họp dài đến mức tối thiểu từ các múi giờ của Slack, Loom hoặc Google Meet nên không có vấn đề gì.

Khi nào bạn sẽ trả lời tin nhắn của tôi?

Vào thời gian ngắn nhất có thể nhưng chỉ vào các ngày trong tuần.