Xem Dự Án
Hướng Dẫn

Hướng Dẫn

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Cách Nhập Thông Tin Thanh Toán để kích hoạt Snipcart

Dùng Thông Tin Đăng Nhập

Vào Snipcart

Lưu ý

Quý khách sau khi điền chi tiết mã thẻ thì hãy điền vào các thông tin như địa chỉ ở bên dưới và ấn "Save"

Tạo email quảng cáo qua mailchimp

Dùng hệ thống Mailchimp

1. Đăng nhập vào Mailchimp
2. Vào "Campaigns"


3. Chọn Create campaigns


4. Để gửi email, chọn "Email", nhập tên chiến dịch và ấn Begin


5. Chọn Email gửi

6. Chọn Tiêu đề gửi

7. Design Email

8. Đặt hẹn Schedule hoặc gửi lập tức

Cách dùng Mailchimp để quảng cáo email

Dùng hệ thống Mailchimp

1. Đăng nhập vào Mailchimp
2. Vào mục Audience ở bên trái để xem tất cả khách hàng    


4. Xem tin nhắn của khách từ trang Liên Hệ ở đây

Cách quản lý STOCK (Tồn Kho)

1. Đăng nhập Snipcart
2. Nhìn vào mục bên trái sẽ có các thành phần như sau


3. Kéo xuống vào "Products"


4. Hơ con trỏ chuột lên sản phẩm cần thêm STOCK và ấn "+"


5. Trong khung "Stock on hand", là số lượng hàng đang có. Nhập vào số cần thiết

   
   Dấu ô vuông "Allow out-of-stock purchase" → tức là cho phép khách đặt dù không còn hàng, lúc đó lượng STOCK sẽ là số âm
   
6. Đặt Stock theo Size thì chỉ cần đổi "Management Method" sang "Product Variation"

Cách tạo chiến dịch khôi phục giỏ hàng

Sẽ có lúc khách hàng bỏ quên giỏ của mình mà không thanh toán, là một chủ hàng thì có thể tạo một chiến dịch với mã khuyến mãi để giảm giá cho đơn hàng đấy. Để biết thêm về mã khuyến mãi, hãy xem qua "Cách tạo discount"

Có thể gửi 3 email đến khách hàng trong một chiến dịch

 1. Đăng nhập vào trang quản lý của SNIPCART.
 2. Nhìn vào mục bên trái sẽ có các thành phần như sau
 3. Để xem chiến dịch khôi phục giỏ hàng , chọn "RECOVERY CAMPAIGNS" và chọn "Create First Campaign"
 4. Nhập các thông tin cần thiết
 5. Tên, Giá trị giỏ hàng bị bỏ

Cách xem giỏ hàng bị bỏ rơi

Sẽ có lúc khách hàng bỏ quên giỏ của mình mà không thanh toán. Trong giai đoạn đầu, chủ hàng có thể gửi email nhắc nhở khách hoàn tất giỏ hàng của mình

 1. Đăng nhập vào trang quản lý của SNIPCART.
 2. Nhìn vào mục bên trái sẽ có các thành phần như sau
 3. Để xem giỏ hàng bị bỏ rơi , chọn "ABANDONED CART" và chọn khách hàng đã bỏ rơi
 4. Kéo xuống sẽ thấy mục gửi tin nhắn cho khách hàng nhắc nhở

Cách tạo discount (giảm giá)

 • Đăng nhập vào trang quản lý của SNIPCART.
 • Nhìn vào mục bên trái sẽ có các thành phần như sau
 • Để xem Mã khuyến mãi, chọn "DISCOUNTS"
 • Chọn
 • Nhập thông tin cần thiết
 • Theo thứ tự trái → phải, từ trên → xuống

Tên, Ngày hết hạn, Lượng sử dụng Tiền tệ

 • Chọn hình thức khuyến mãi
 1. Giảm theo một lượng nhất định tổng giá trị đơn hàng
 2. Giảm theo % trong tổng giá trị đơn hàng
 3. Một giá giảm MỚI cho sản phẩm đó
 4. Giảm giá giao hàng
 5. Giảm theo một lượng nhất định cho từng sản phẩm
 6. Giảm theo %  cho từng sản phẩm (dùng đúng ID của sản phẩm, coi ở mục Slug của Products trên Website)
 7. Giảm theo một lượng nhất định cho từng hạng mục (không cần thiết cho website)
 8. Khuyến mãi sản phẩm Free khi khách hàng mua một lượng sản phẩm đúng yêu cầu (mua 10 tặng 1)
 9. Giảm theo một lượng nhất định cho dịch vụ đăng ký
 10. Giảm theo % cho dịch vụ đăng ký
 • Chọn điều kiện khuyến mãi
 1. Khi khách hàng nhập mã
 2. Khi một sản phẩm nhất định được thêm vào giỏ
 3. Khi đơn hàng đạt tới một số lượng nhất định
 4. Khi một sản phẩm được thêm đúng một số lượng nhất định
 5. Khi giỏ chỉ chứa những sản phẩm được chỉ định
 6. Khi giỏ chỉ chứa ít nhất những sản phẩm được chỉ định
 7. Khi giỏ chỉ chứa những sản phẩm được chỉ định trong một mục sản phẩm (không cần thiết cho website)
 8. Khi giỏ chỉ chứa một số sản phẩm được chỉ định trong một mục sản phẩm (không cần thiết cho website)

Cách quản lý đơn hàng đặt trực tiếp

Đăng nhập vào trang quản lý của SNIPCART

Nhìn vào mục bên trái sẽ có các thành phần như sau

Để xem đơn hàng, chọn "ORDERS"

Chọn một đơn hàng để quản lý

Nếu `đơn hàng đã nhận được thanh toán` → kéo xuống và nhìn bên phải mục "Payment" và chọn "Mark as Paid"

Nếu đơn hàng đã được gửi (ship) → đổi trạng thái status từ "Processed" → "Shipped"

Nhập Tracking Number (mã giao hàng) nếu có

Nếu không thì hãy ấn vào dòng chữ bên dưới "NO TRACKING NUMBER?"

Nếu đơn hàng đã được nhận bởi khách hàng (deliver) → đổi trạng thái status từ "Processed" → "Delivered"

Cách vào trang quản lý Store SNIPCART

Vào trang quản lý bằng cách nhập trên thanh địa chỉ web https://app.snipcart.com/

Các thao tác SEO cần nhớ

 • Khi upload hình ảnh vào Sản Phẩm, hãy chỉnh Alt-Text → Sẽ giúp tìm kiếm trên Google dễ hơn
 • Đôi lúc sau khi đổi hình ảnh SEO nhưng Facebook sẽ không cập nhật hình ảnh khi share link. Lúc đó hãy vào đây
 • Để link cần đổi hình ảnh lại. Ví dụ hình là trang "Collection" → Ấn Debug
 • Chọn "Scrape Again", xem hình mẫu ở dưới. Nếu ảnh ở dưới đổi thành công thì OK

Cách chỉnh SEO

Vào trang quản lý (xem mục "Cách vào trang quản lý Website")

Dùng thông tin đăng nhập từ mục "Thông tin đăng nhập"

Vào trang Pages

Hover chuột trên trang cần chỉnh SEO và chọn Setting

Chỉnh tiêu đề và miêu tả khi search Google

Đổi hình ảnh hiện khi share link

Ảnh có thể upload qua Facebook, Google Drive → Click chuột phải và chọn "Copy Image Address"

Tiêu chí design ảnh cho website

1. Vì một hình background sẽ dc áp dụng cho tất cả thiết bị từ Desktop -> Mobile

- Nên các thành phần design phải gọn vào trung tâm, không được ra vùng chết, tức là vùng rìa ở 4 phía

2. Khi để design hình ảnh. Nếu như khu vực đó đã có logo website (hầu như trang nào cũng sẽ có) → khồng cần để logo trong hình

3. Khi design hình ảnh, dùng JPEG và phân giải dưới 2K (Ví dụ: 1920x1080px), vì:

- Nếu hình quá lớn sẽ load chậm và lag máy (nhất là trên mobile)

- Jpeg sẽ load nhanh hơn và không làm mất quá nhiều chất lượng

- Phân giải dưới 2K chỉ là hình thức nhưng mục đích là không để hình phân giải quá cao

Cách thêm sản phẩm

 1. Đăng nhập vào trang quản lý. Xem hướng dẫn ở mục "Cách vào trang quản lý Website"
 2. Vào mục Collections
 3. Chọn Products
 4. Chọn "New Product" hoặc "New Sản Phẩm"

 1. Nhập các thông tin cần thiết
 2. Đảm bảo tất cả sản phẩm đã được thêm chính xác
 3. Nhấn "Publish" để đưa sản phẩm lên website chính, có thể "Schedule" (hẹn ngày publish), có thể "Save Draft" (lưu nháp)

Cách thay đổi thành phần trên website

 1. Đăng nhập vào trang quản lý. Xem hướng dẫn ở mục "Cách vào trang quản lý Website"
 2. Hơ con trỏ chuột trên thanh phần có thể chỉnh sửa

Cách vào trang quản lý Website

 1. Vào trang quản lý bằng cách nhập trên thanh địa chỉ web [website]/?edit
 2. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập