CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

PHAMGIA.DIGITAL (“Công ty”) cam kết duy trì các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ cho người dùng của mình. Chính sách Bảo mật của chúng tôi (“Chính sách Bảo mật”) được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và để hỗ trợ bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.  

Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, “Trang web” đề cập đến trang web của Công ty, có thể được truy cập tại https://phamgia.digital

“Dịch vụ” đề cập đến các dịch vụ của Công ty được truy cập thông qua Trang web, trong đó người dùng có thể đặt nhận làm website, app hoặc các nội dung điện tử khác. 

Các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Công ty.

“Bạn” đề cập đến bạn, với tư cách là người dùng Trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi. 

Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi (tìm thấy tại đây: https://phamgia.digital/privacy-policy) và bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

I. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập “Thông tin Phi Cá nhân” và “Thông tin Cá nhân”. Thông tin Phi cá nhân bao gồm thông tin không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn, chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, thông tin nhân khẩu học chung mà chúng tôi có thể thu thập, các trang giới thiệu / thoát và URL, loại nền tảng, tùy chọn bạn gửi và tùy chọn được tạo dựa trên dữ liệu bạn gửi và số lần nhấp chuột. Thông tin Cá nhân bao gồm email của bạn, mà bạn gửi cho chúng tôi thông qua quá trình đăng ký tại Trang web.

1.   Thông tin được thu thập qua Công nghệ

Để kích hoạt Dịch vụ, bạn không cần phải gửi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác ngoài địa chỉ email của mình. Tuy nhiên, với nỗ lực cải thiện chất lượng của Dịch vụ, chúng tôi theo dõi thông tin do trình duyệt của bạn hoặc ứng dụng phần mềm của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi khi bạn xem hoặc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như trang web mà bạn đến (được gọi là “URL giới thiệu” ), loại trình duyệt bạn sử dụng, thiết bị mà bạn đã kết nối với Dịch vụ, ngày giờ truy cập và các thông tin khác không nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi theo dõi thông tin này bằng cách sử dụng cookie hoặc các tệp văn bản nhỏ bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của người dùng từ máy chủ của chúng tôi và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của người dùng. Việc gửi cookie đến trình duyệt của người dùng cho phép chúng tôi thu thập thông tin Phi cá nhân về người dùng đó và lưu hồ sơ về sở thích của người dùng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, cả trên cơ sở cá nhân và tổng hợp.

Công ty có thể sử dụng cả cookie liên tục và cookie phiên; cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn sau khi bạn đóng phiên của mình và cho đến khi bạn xóa chúng, trong khi cookie phiên hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của mình. chúng tôi lưu trữ một cookie liên tục để theo dõi phiên đăng nhập.

2.   Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách đăng ký tài khoản

Ngoài thông tin do trình duyệt của bạn tự động cung cấp khi bạn truy cập Trang web, để trở thành người đăng ký Dịch vụ, bạn sẽ cần tạo hồ sơ cá nhân. Bạn có thể tạo hồ sơ bằng cách đăng ký với Dịch vụ và nhập địa chỉ email của mình, đồng thời tạo tên người dùng và mật khẩu. Bằng cách đăng ký, bạn cho phép chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng địa chỉ email của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

3. Quyền riêng tư của trẻ em

Trang web và Dịch vụ không hướng đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi . Trang web không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cho phép bất kỳ ai dưới 13 tuổi đăng ký Dịch vụ. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng sớm càng tốt. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập những thông tin như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hi@phamgia.digital

II. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

Thông tin Cá nhân:

Trừ khi có quy định khác trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi không bán, giao dịch, cho thuê hoặc chia sẻ cho các mục đích tiếp thị Thông tin Cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân với các nhà cung cấp đang thực hiện các dịch vụ cho Công ty, chẳng hạn như các máy chủ để liên lạc qua email của chúng tôi, những người được cung cấp quyền truy cập vào địa chỉ email của người dùng cho mục đích gửi email từ chúng tôi. Những nhà cung cấp đó chỉ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Nói chung, Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được sử dụng để giúp chúng tôi liên lạc với bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân để liên hệ với người dùng để trả lời các câu hỏi, thu hút phản hồi từ người dùng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thông báo cho người dùng về các khuyến mại.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với các bên bên ngoài nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin là cần thiết một cách hợp lý để đáp ứng mọi quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể thi hành của chính phủ; để thực thi Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn; giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ không gây tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật. 

Thông tin Phi Cá nhân:

Nói chung, chúng tôi sử dụng Thông tin Phi Cá nhân để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng. Chúng tôi cũng tổng hợp Thông tin Phi Cá nhân để theo dõi các xu hướng và phân tích các kiểu sử dụng trên Trang web. Chính sách Bảo mật này không giới hạn theo bất kỳ cách nào việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Phi cá nhân và chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ Thông tin Phi cá nhân đó cho các đối tác, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác theo quyết định của chúng tôi.

Trong trường hợp chúng tôi trải qua một giao dịch kinh doanh như sáp nhập, mua lại bởi một công ty khác hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi, Thông tin Cá nhân của bạn có thể nằm trong số các tài sản được chuyển giao. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và được Chính sách quyền riêng tư này cho phép và bất kỳ người mua tài sản nào của chúng tôi đều có thể tiếp tục xử lý Thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Nếu các thông lệ về thông tin của chúng tôi thay đổi bất kỳ lúc nào trong tương lai, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi về chính sách lên Trang web để bạn có thể chọn không tham gia các thực hành thông tin mới. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra Trang web định kỳ nếu bạn lo lắng về cách thông tin của bạn được sử dụng.

III. CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu tài khoản của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn thực hiện các bước để giữ an toàn cho thông tin cá nhân của mình bằng cách không tiết lộ mật khẩu và đăng xuất khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi bảo vệ hơn nữa thông tin của bạn khỏi các vi phạm bảo mật tiềm ẩn bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật công nghệ nhất định bao gồm mã hóa, tường lửa và công nghệ lớp ổ cắm an toàn. Tuy nhiên, các biện pháp này không đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm các bức tường lửa và phần mềm máy chủ an toàn đó. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý chịu những rủi ro này.

IV. CÁC QUYỀN CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Bạn có quyền bất cứ lúc nào để ngăn chúng tôi liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị. Khi chúng tôi gửi thông báo quảng cáo cho người dùng, người dùng có thể chọn không tham gia các thông tin quảng cáo khác bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong mỗi e-mail quảng cáo. Xin lưu ý rằng bất kể các tùy chọn khuyến mại mà bạn chỉ ra bằng cách hủy đăng ký Trang web, chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn các email quản trị, bao gồm, ví dụ, các cập nhật định kỳ đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

V. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Là một phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến hoặc khả năng tương thích với các trang web hoặc ứng dụng khác. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật được sử dụng bởi các trang web đó hoặc thông tin hoặc nội dung mà chúng có. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin do chúng tôi thu thập thông qua Trang web và Dịch vụ. Do đó, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba được truy cập bằng cách chọn một liên kết trên Trang web của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Trong phạm vi mà bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thông qua hoặc trên một trang web hoặc ứng dụng khác, thì chính sách bảo mật của trang web hoặc ứng dụng đó sẽ áp dụng cho việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web hoặc ứng dụng đó. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web khác trước khi tiếp tục sử dụng chúng.

VI. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Công ty có quyền thay đổi chính sách này và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi quan trọng sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo đó. Những thay đổi hoặc giải thích không quan trọng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bạn nên kiểm tra định kỳ Trang web và trang bảo mật này để biết các bản cập nhật.

VII. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Bảo mật này hoặc các hoạt động của Trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến hi@phamgia.digital.